Fizika. VII. osztály/Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin Macesanu, Ion Bararu

Fizika. VII. osztály/Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin Macesanu, Ion Bararu
Pret:
30 RON 30 RON

Vandut de: elefant.ro

Manualul scolar a fost aprobat de Ministerul Educatiei Nationale prin ordinul de ministru nr. 4765/13.08.2019. A fizika egyike azoknak a tudomanyoknak, amelyek segitenek felfedezni a minket körülvevő vilagot, és megérteni a benne lezajló természeti jelenségeket. Ugyanakkor a fizika az alapja minden technológianak és a tudomanyos kutatasban, valamint a mindennapi életben hasznalt modern eszközöknek is. Annak ellenére, hogy az utóbbi évszazadokban fontos felfedezések történtek, maradtak még megoldasra varó feladatok. A „ma” diakjai közülkerülhetnek ki a „holnap” kutatói,akik valaszt adhatnak a jelenlegi kérdésekre. A fizikai alapismeretek elsajatitasa minden diaknak lehetőséget biztosit arra, hogy gyorsan tudjon alkalmazkodni a mai tarsadalmi elvarasokhoz. Ezért a tankönyv szerzői megpróbaltak a tanarok és diakok rendelkezésére bocsatani egy hasznos útmutatót a fizika tanulmanyozasahoz, amely a jelenleg érvényben lévő tanterv alapjan készült. Minden lecke felépitése a tanulói megfigyelésen alapszik, amely a fizikai jelenségek tanulmanyozasaban teljesedik ki a kisérletek elvégzése soran, melyek a következtetések megfogalmazasaval zarulnak. A cél az volt, hogy a javasolt kisérletek és példak a minket körülvevő valósagra vonatkozzanak, mert ez az ismeretek elsajatitasara, logikus gondolkodasra és csapatmunkara ösztönöz. Azt is szem előtt tartottak, hogy a kisérletek elvégzése egyszerű, beszerezhető anyagokat igényeljen, és hasznalja ki az okos eszközök adta lehetőségeket. A VII. osztalyban a tanuló részletesebben, az előző osztalyhoz képest egy magasabb szinten tanulmanyozza a mechanikai jelenségeket. Ez a szint megfelel megértési, elvonatkoztatni tudó képességének és hasznositja azon képességeket, amelyeket a Matematika és természettudoma- nyok területhez tartozó tantargyak tanulmanyozasa közben sajatitott el. Mivel a tankönyv olyan tanulóknak szól, akik mar tanultak fizikat, de akik képességei még kezdetlegesek, a targyalas követte egy téma megközelitésének minden, a tanterv altal javasolt szakaszat: a tudomanyos kutatas megtervezését, az adatok és bizonyitékok tudomanyos értelmezését, a jelenségek tudomanyos magyarazatat. A fizika alaptörvényeinek és fogalmainak a matematika nyelvezetével történő leirasa mellett a tanulók, akik fokozott érdeklődést mutatnak a fizika tanulmanyozasa irant, a tankönyvben olyan feladatokat is talalnak, amelyek utat nyitnak szamukra (a korosztaly logikai-matematikai kompetenciajahoz mérten) a kivaló eredmények felé. A javasolt feladatok, a kisérleti témak és az esetleges vitak, az elméleti és gyakorlati projektek olyan módszereket képeznek, amelyek hozzajarulnak a tanulók sajatos kompetenciainak kialakitasahoz, illetve valtozatos és hasznos érté- kelési módszerek lehetnek a tanarok szamara. Nem utolsó sorban a szerzők hasznosnak vélik a tanitasi egységek keretében nyújtott tudomanyos, történelmi és könyvészeti jellegű kitekintőt. A tankönyv hat tanitasi egységre van felosztva a tantervnek megfelelően, az ismeretek rendszerezésében pedig a könnyű elsajatitas volt az elsődleges cél. A tankönyv altal javasolt módszerek és munkaformak segitik a pedagógusokat abban, hogy gyemekközpontú, intaraktiv oktatasban részesitsék diakjaikat. A szerző